18-ročný chlapec navrhuje podprsenky. To, čo ukrýva v každej z nich, môže zmeniť osud žene, ktorá ho nosí.

Mladý ešte len 18-ročný Mexičan, Julian Rios Cantu, od svojich 16 rokov dobre vie, čo chce v živote robiť – Navrhuje totiž podprsenky. Môže to byť na prvý pohľad zvláštne záľuba, ale Julian má cieľ, ktorým je zachrániť pred rakovinou prsníka čo najväčšie množstvo žien. Nápad sa zrodil v tom

Plánujete si založiť firmu? Tip, ako to zvládnuť čo najjednoduchšie

Založiť si živnosť či s.r.o. je možné aj online. Je to veľmi jednoduchá cesta, ktorá vás ušetrí od toho, aby ste museli behať po úradoch a naťahovať sa s úradníkmi. Podnikanie sa na Slovensku vo všeobecnosti teší veľkej popularite. Hoci sa mnoho ľudí sťažuje na to, že štát im v

Takto vyzerá let naj­lu­xus­nej­šou trie­dou sveta

BrightSide.me Letecká spo­loč­nosť Eti­had ponúka ces­tu­jú­cim v prvej triede luxus a nadš­tan­dardné služby. Aero­linka Eti­had Air­ways je spolu s Emi­ra­tes jed­nou z naj­väč­ších a najús­peš­nej­ších národ­ných doprav­cov v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch. Zalo­žená bola v roku 2003 a v súčas­nosti je pova­žo­vaná za naj­rých­lej­šie sa roz­ví­ja­júcu leteckú spo­loč­nosť v deji­nách letec­tva. businessinsider.com Ces­to­va­nie s Eti­had pred­sta­vuje vskutku luxusný záži­tok. Na palube

10 jednoduchých výrobkov, ktoré urobili z ich tvorcov milionárov

Vymyslieť nový a originálny výrobok je čoraz viac a viac zložitejšie. Preto sa vždy veľmi cení, keď niekto vymyslí niečo nové, alebo príde so skutočne originálnym nápadom. A ako sa ukazuje, čím je nápad jednoduchší, tým je väčšia šanca, že bude aj úspešný. Zabudnite na technológiami nabité smartfóny a tablety. Dnes vám predstavíme 10