Jednoduchá technika,zbavenie stresu do 5 minút

Nadmerný stres môže narušiť bežné každodenné aktivity a podpísať sa aj na zdraví.

Starodávna japonská technika relaxácie, ktorá nezaberie viac ako 5 minút a môžete ju praktizovať kdekoľvek.

Pomocou tejto techniky si navyše uvedomíte, že každý z prstov našich rúk predstavuje iné pocity alebo postoje.

Palec

Pomáha bojovať proti emóciám ako sú úzkosť a nepokoj.

Ukazovák

Pomáha premôcť strach.

Prostredník

Pomôže s kontrolovaním hnevu.

Prstenník

Pomáha bojovať proti depresii a smútku, ale povzbudzuje tiež rozhodnosť.

Malíček

Pomáha obmedzovať úzkosti a povzbudzuje optimizmus a sebadôveru.

Tu je spomínaná metóda cvičenia

prsty02

Aby ste povzbudili či utlmili spomínané emócie, uchopte príslušný prst druhou rukou všetkymi prstami a palcom. Držte každý prst jednu až dve minúty veľmi pevne. Budete môcť cítiť pulzujúce pocity.

Svoju myseľ navyše upokojíte vyvinutím ľahkého tlaku na stred dlane prstom druhej ruky po dobu jednej minúty.

Praktizujte túto praktiku každý deň a nastoľte vo svojom tele rovnováhu.

zdroj:healthyfoodhouse.com

You Might Also Like