Keď porota komentovala jeho vystúpenia, moderátori vybehli zo zákulisia. Pozrite sa prečo.

images%2Ffb-1495035872Zrzut ekranu 2017-05-17 o 17.34.15 (1)

Matt Edwards nie je obyčajný iluzionista. Veľmi špecificky sa totiž prezentuje na pódiu. Iluzionista väčšinou majú neutrálny výraz tváre a občas sa tajomne usmievajú. Matt ale stavil na … komédiu! Nielenže predvádza kúzla a navyše publikum doháňa k slzám – smiechu. Pobavil i moderátorov Anta a Deca. Počas hodnotenia pribehli na pódium a chceli porotu presvedčiť, aby stlačila zlaté tlačidlo a Matt tak postúpil priamo do finále! Pozrite sa, čím všetky zaujal:

You Might Also Like