Keď porota komentovala jeho vystúpenia, moderátori vybehli zo zákulisia. Pozrite sa prečo.

Matt Edwards nie je obyčajný iluzionista. Veľmi špecificky sa totiž prezentuje na pódiu. Iluzionista väčšinou majú neutrálny výraz tváre a občas sa tajomne usmievajú. Matt ale stavil na … komédiu! Nielenže predvádza kúzla a navyše publikum doháňa k slzám – smiechu. Pobavil i moderátorov Anta a Deca. Počas hodnotenia pribehli na pódium a chceli porotu presvedčiť, aby stlačila zlaté tlačidlo a Matt tak postúpil priamo do finále! Pozrite sa, čím všetky zaujal:

You Might Also Like