Najinteligentnejšie tvory zo zvieracej ríše, ktoré majú pozoruhodné schopnosti

Niektorí ľudia možno myslia niečo iné, človek nie je jediným inteligentným tvorom na Zemi. Mnohé zvieratá majú vlastnosti, alebo dokážu veci, ktoré si človek nedokáže ani predstaviť.

Zvieracia ríša je plná tajomstiev a úžasných vecí. Aj keď si to možno nie vždy uvedomujeme, mnohé zvieratá sú oveľa inteligentnejšie ako sme si mysleli. 

Havran

Havran je o niečo viac ako len postava zo známeho románu. Ide o veľmi inteligentného vtáka, ktorý sa radí na vrchol zo všetkých lietajúcich tvorov našej planéty. Odborníci ho dokonca považujú za inteligentnejšieho ako psa alebo mačku. Havran dokáže totiž používať logiku. Dokáže vyriešiť rébusy, úlohy a hlavolamy, aby sa dostal k potrave, keďže nie je prirodzeným predátorom. Túto schopnosť má podľa vedcov zo Škótska a Kanady rozvinutú skoro tak dobre ako primáty.

najinteligentnejsie-zvierata-1
pixabay.com

Delfín

To, že delfíny patria k najinteligentnejším tvorom planéty, vie asi každý z vás. V porovnaní s človekom má delfín síce mozog menší, no o to viac zvrásnený, čo kompenzuje jeho veľkosť. Najviac sú zvrásnené časti, ktoré riadia myslenie a sebavedomie. Žiadny iný živočích takýto mozog nemá. Delfíní mozog je dokonca rozdelený na racionálnu a emocionálnu časť. Súboj medzi človekom a delfínom ešte zďaleka nie je doriešený a možno sa raz dozvieme, že tieto zvieratá sú oveľa inteligentnejšie ako my.

najinteligentnejsie-zvierata-2
pixabay.com

Potkan

Tieto hlodavce asi väčšina z vás nemá rado. Potkany sú predzvesťou špiny a rôznych chorôb. Napriek tomu ide o veľmi inteligentné živočíchy, ktorých psychika je veľmi podobná človeku. Aj preto sa stali obeťami mnohých lekárskych experimentov. Okrem toho boli dokonca aj vo vesmíre, a to už v roku 1961. Odborníci dokonca tvrdia, že potkany sú šteklivé.

najinteligentnejsie-zvierata-3
pixabay.com

Prasa

Prasa je asi najinteligentnejším domácim zvieraťom, ktoré existuje. Aj keď sa môže zdať, že celé dni len leňošia v špine, jedia a spia, je to celkom inak. Ošípané majú totiž vynikajúce komplexné kognitívne schopnosti. Odborníci testovali ošípané aj na rôznych videohrách, kde dopadli oveľa lepšie ako primáty. Ošípané snívajú, dorozumievajú sa až 20 rôznymi zvukmi a milujú hudbu. Matky dokonca svojim mláďatám v mladosti „spievajú“.

images
pixabay.com

Šimpanz

Nikoho asi neprekvapí, že v tomto rebríčku nebude chýbať ani tento náš dávny predok. Šimpanz zdieľa s človekom až 98% svojej DNA. Aj keď ľudia považujú seba za inteligentnejších ako tento druh opice, v niečo majú šimpanzy predsalen navrch. Majú vynikajúcu pamäť, ktorú mu človek môže len závidieť. Šimpanzy dokážu taktiež pracovať s číslami, dokonca aj s počítačom. Veľmi ľahko si osvoja znakovú reč, pomocou ktorej potom dokážu komunikovať s človekom. V prírode si tieto zvieratá vyrábajú jednoduché nástroje, aby si tak uľahčili svoje každodenné činnosti. Pri týchto tvoroch jednoducho niet pochýb o pravdivosti Darwinovej teórie…

images (1)
pixabay.com

Slon

Najväčší tvor planéty má rovnako najväčší mozog zo všetkých tvorov planéty. Niet preto divu, že je to skutočne veľmi inteligentný tvor. Slony dokážu používať s pomocou svojho chobotu rôzne nástroje. V mnohých kultúrach je slon považovaný za najväčší symbol múdrosti. Je známy pre svoju mimoriadnu pamäť a obrovské umelecké cítenie. Slon si ako jeden z mála živočíchov uvedomuje svoj odraz v zrkadle. To svedčí o veľkej empatii a sociálnej iterakcii. Slony taktiež dokážu veľmi hlboko preciťovať najrôznejšie emócie.

najinteligentnejsie-zvierata-6
pixabay.com

Krava

Zdá sa, že takú kravu, ktorá si na lúke prežúva potravu, toho veľa netrápi. Opak je však pravdou. Odborníci zistili, že krava je spomedzi domácich zvierat asi emočne najinteligentnejšia. Každá krava má medzi svojimi spoločníčkami svoje priateľky a nepriateľky. Prežívajú hlboké emócie ako smútok, radosť, úzkosť. Dokonca sa vraj obávajú o svoju budúcnosť. Kravy rozumejú vzťahu príčiny a následku. Uvedomujú si svoje konanie a učia sa na vlastných chybách, no aj chybách iných.

images (2)
pixabay.com

Včela

Aj keď sa nedá porovnať inteligencia včely a takého slona, keďže ide o celkom odlišných živočíchov, medzi najinteligentnejšie tvory planéty včela určite patrí. Pri jej veľkosti totiž disponuje ohromnými schopnosťami. Bez včiel by života na našej planéte nebol možný. Bez opeľovania kvetov by postupne zmizol zo Zeme všetok život. Včely prežívajú v dokonalom spoločenskom systéme. Každá má svoju sociálnu rolu, ktorú dodržiava. Okrem toho údajne dokážu kategorizovať predmety, rozlišovať protiklady a rozoznávať tvary.

images (3)
pixabay.com

Veverička

Veveričky sú podľa nedávnych výskumov veľmi rýchlo učenlivé. Z generácie na generáciu si odovzdávajú jednu obrovskú múdrosť, a to ako ukradnúť a dobre ukryť zásoby jedla. A práve v tom tkvie ich inteligencia. Tieto zvieratá si totiž neustále zháňajú jedlo na časy „ekonomickej krízy“. Jedlo kradnú rôznymi spôsobmi iným živočíchom a potom ich dôkladne skrývajú pred ďalšími zlodejmi. Do svojich skrýš dokonca umiestňujú pasce a budujú aj falošné skrýše aby oklamali iných zlodejov.

>najinteligentnejsie-zvierata-9
pixabay.com
zdroj:mnn.com

You Might Also Like