Rekonštrukcia podláh, prevetrané podlahy, systémy iglu

1

Správne prevetraná podlaha je jednoduché riešenie proti vlhnutiu budovy

Rekonštrukcia podlahy, ale niekedy iba zmena podlahovej krytiny, môže nepriaznivo zmeniť hydroklimatické podmienky staršej budovy, zvlášť s drevených konštrukcii a v rekreačných objektoch. Murivo je vlhké, tvoria sa plesne, drevené prvky rozožiera hmyz alebo drevokazné huby.

Nevhodné zámeny pôvodných materiálov a pôvodnej technológie sú najčastejšie príčiny mokrého muriva, výskytu plesní alebo kontaminácie drevených prvkov drevokaznými škodcami.

Pri rekonštrukcii podláh je nutné zvoliť správnu technológiu, materiály, vhodnú hydroizoláciu a odvetranie. Keď je toto pravidlo porušené, tak sa môže stať, že podlaha zostáva suchá ale vlhnú múry, tvoria sa plesne, alebo nové podlahy napadne huba.

Správne odvetraná podlaha pomôže vyriešiť problém s vlhkosťou, plesňou v murive i drevo-kaznými hubami ako je napr. drevokaz slzivý.

Kvalitne prevetrané podlahy s dostatočnou cirkuláciou vzduchu môžu vyriešiť nákladné hydroizolácie (podrezanie muriva, injektáž…) v starších objektoch.1

Špecializujeme sa na vysušovanie budov mikrovlnnou technikou a odstraňovanie príčin a škôd napáchaných drevokaznými škodcami a vlhkým murivom.

Navrhneme a zrealizujeme prevetrané podlahy, ktoré zlepšia hydroklimatické podmienky, zabránia zvyšovaniu vlhkosti alebo opakovanej kontaminácii drevokaznými škodcami.

2

Prevetrané podlahy so vzduchovou medzerou je možno vytvoriť z prefabrikovaných tvaroviek systému iglu. Výrobcov tvaroviek založených na podobnom systéme je viac.

Výhody prevetraných podláh na systéme iglu

  • odvedenie vlhkosti a radónu z podložia
  • zamedzenie vzlínajúcej vlhkosti
  • zamedzenie tvorbe drevokazných húb a plesní
  • možnosť použiť ľubovoľnú nášľapnú vrstvu a tepelnú
  • izoláciu
  • možnosť vedenia inžinierskych sietí v dutine vytvorenej
  • tvarovkami
  • dlhá životnosť
  • vhodné použiť v objektoch, v ktorých nie sú odporúčané zásahy do nosného muriva

Dôležitou podmienkou prevetraných podláh je odvádzanie vlhkosti mimo objektu cirkuláciou vzduchu pod podlahou pomocou vzduchových dutín a komínových efektov.

Podlahy plošne odvetrané drenážnymi trubkami

3

Podlahy sú ľahké, vzdušné, zo štrkovým násypom frakcia 16-32mm .
Podlahovú krytinu tvorí klasická drevená dlážka na hranoloch.
Ako násyp a tepelnú izoláciu možno využiť penové sklo – štrk.
Hlavnou výhodou týchto podláh je nižšia cena.
Vhodné predovšetkým do drevených objektov.

zdroj:http://www.cultural-service.sk/

You Might Also Like