14 ťaž­kostí pre­ko­návaných deťmi v 90-tych rokov

Ak si sa aj ty narodil v zlatej ére 90-tých rokov, tento článok ti pri­ne­sie kúsok nostalgie. Upozornenie — dnešné deti nepo­cho­pia!

Keď Inter­net Explo­rer pre­stal rea­go­vať…

275455-b_mqkikw4aepi-g-600-2dd2f5046b-1484633715
zdroj: files.brightside.me

Keď si hral pin­ball…

275905-maxresdefault-600-aefdb866a4-1484633715
zdroj: files.brightside.me

Keď si musel vstať skoro, aby si sti­hol všetky obľú­bené roz­právky…

275505-duck-tales_004-600-0cdd56839b-1484633715
zdroj: files.brightside.me

To nikdy nekon­čiace hľa­da­nie správ­neho súboru!

276455-windows_25-600-2935c514ce-1484633715 (1)
zdroj: files.brightside.me

Keď tvoja veža nedo­ká­zala pre­čí­tať tvoje obľú­bené CD…

275755-enhanced-buzz-5704-1433259176-11-600-3faa379666-1484633715 (1)

Keď nastala chvíľa pravdy…

349605-internetinthe90s-650-f3fafa9318-1484633715

Keď si musel vyčis­tiť myšku…

275555-enhanced-buzz-14057-1433274968-23-600-55a0029ea4-1484633715

Keď ti trvalo celú več­nosť, kým si našiel to správne CD.…

275655-enhanced-buzz-21796-1433259733-17-600-3af0942185-1484633715

Keď si musel čakať “sto rokov”, kým si sa dostal k jed­nej piesni…

275705-enhanced-buzz-22121-1433264139-11-600-7a03a37ae0-1484633715
zdroj: files.brightside.me

Keď si musel ísť do poži­čovne, aby si zohnal nový film…

275855-inside_a_video_store_in_islamabad-600-51ef7797b1-1484633715
zdroj: files.brightside.me

Keď si stra­til tuhu z ceruzky.…

275605-enhanced-buzz-18829-1433273505-23-600-3e04df50aa-1484633715
zdroj: files.brightside.me

Keď tvoj tele­fón nemal dosť miesta na SMSky.…

275805-imgres-600-3ce516aec8-1484633715

Keď si si musel vybrať medzi inter­ne­tom a tele­fó­nom…

275405-675-600-9791c79c12-1484633715

Keď si musel pre­to­čiť kazetu ceruz­kou.…

275355-670px-onceyouare-step-5-600-98f5c848d4-1484633715
zdroj: files.brightside.me

zdroj článku: brightside.me 

You Might Also Like