Nie ste neschopný. Len možno máte syndróm vyhorenia

Žijeme v spoločnosti, ktorá nás núti žiť rýchlo a sme náchylný k syndrómu vyhorenia. Ak však zaznamenáte jeho prvé príznaky, môžete si na chvíľu oddýchnuť a zabrániť vyhorenia úplnému, ktoré môže zničiť váš osobný aj pracovný život.

Pozrite sa na nasledujúci zoznam častých príznakov vyhorenia. Pokiaľ máte niektoré z nich, potom je veľmi pravdepodobné, že máte na tento problém nábeh a ani o tom neviete.

Niektoré príznaky syndrómu vyhorenia

Problémy so spaním – máte ťažkosti so zaspávaním alebo ešte horšie, ste hore takmer celú noc
Strata chuti do jedla – preskakujete jedla
Negatívne pocity – často cítite beznádej, smútok, pocit viny alebo menejcennosti
Menej poznáme príznaky syndrómu vyhorenia

Vyhýbanie sa sociálnym kontaktom – cítite sa nepríjemne alebo nahnevane, keď s vami niekto chce hovoriť
Strata radosti – nechce sa vám chodiť do práce ani do školy, dokonca ani tráviť čas so svojimi priateľmi či rodinou, alebo robiť veci, ktoré ste mali kedysi radi
Podpriemernosť – keď nezvládnete dokončiť projekt včas, máte tendenciu si myslieť, že ste neschopný. Avšak, dôvodom pre váš nedostatok energie môže byť syndróm vyhorenia. Chronický stres vám bráni byť tak produktívny, ako ste boli predtým.
Ak máte jeden alebo viac z týchto príznakov, môžete byť na najlepšej ceste k vyhoreniu.

Syndróm vyhorenia z lekárskeho hľadiska

Vyhorenia nie je len emocionálny stav, ale je to vlastne lekársky syndróm.

Podľa Dr Ruotsalainen a jeho kolegov je vyhorenia druh psychického stresu. Je charakterizovaný vyčerpaním a nedostatkom nadšenia a znižuje výkonnosť na pracovisku.

A podľa doktora psychológie, Sherrie B. Cartera, môže vyhorenia spôsobiť nasledujúce tri problémy: fyzické a emocionálne vyčerpanie, cynizmus a odtrhnutie, pocit menejcennosti a nedostatočného naplnenia.

Príčiny syndrómu vyhorenia

Tento problém väčšinou pramení z práce. Môžu k nemu ale prispieť aj iné aspekty života, ako kariéra.

Pracovné príčinou syndrómu vyhorenia môže byť príliš náročná práca, vysoký tlak prostredia a nutnosť čeliť náročným očakávaním.

Ďalšími príčinami môže byť fakt, že vám chýba podporné vzťahy, máte nedostatok spánku, ste puntičkár a pesimista, máte potrebu mať všetko pod kontrolou.

Dr. Ruotsalainen so svojimi kolegami zhrnul, že vyhorenia je dôsledkom neschopnosti plne sa vyrovnať so stresorom. Vyhorenia však nie je ľahko rozpoznateľné, pretože jeho príznaky prichádza pomaly a nenápadne.

„5 Prečo“

emotions-2180352_960_720-300x169

Vo svojom vlastnom záujme sa najprv snažte odhaliť pravú príčinu vyhorenia. Vaše telo vám vždy vysiela jasné signály, že je potrebné si oddýchnuť. Skvelým nástrojom, ako odhaliť príčinu vašich problémov je tzv. „5 Prečo.“ Táto technika vyvinutá Sakichi Toyoda skúma príčiny a následky. Jej primárnym cieľom je pýtať sa na otázky „prečo,“ kým neprídete k jadru problému. Každá odpoveď na predchádzajúcu prečo je základom pre ďalšiu otázku.

Napríklad: Práca pravdepodobne spôsobuje syndróm vyhorenia

Prečo moja práca spôsobuje syndróm vyhorenia? Pretože je príliš stresujúca!

Prečo je pre mňa moja práca stresujúca? Pretože termín projektu je už tento štvrtok.

Prečo považujem tento projekt za stresujúci? Pretože je to prvýkrát, čo projekt vediem.

Prečo chcem zapôsobiť na svojho nadriadeného? Pretože dúfam, že mi navýši plat a ja budem mať viac peňazí pre dieťa na ceste.

Teraz, po analýze problému, sa dostanete napríklad k zisteniu, že stres z práce je len prevlek, lebo vašej skutočnou obavou je finančná záťaž z príchodu nového dieťaťa.

Ako je vyššie znázornené, 5 Prečo je skvelý nástroj, ktorý vám pomôže zabrániť chybám predtým, než zistíte pravú podstatu problému. Keď nájdete pravú príčinu svojho vyhorenia, bude pre vás aj jednoduchšie ju riešiť.

Rozložte svoj problém na menšie, ľahko zvládnuteľné akcie

Mnohý úspešný podnikatelia často používajú túto techniku zvanú rozčlenenie. Jej primárnym cieľom je izolovať problémy do seba navzájom a riešiť jeden po druhom. Začnite tým, že si spíšete zoznam vecí, ktoré potrebujete urobiť a potom pridelíte každej úlohe aj určitý čas, napríklad:

Pohovoriť si s šéfom o nastávajúcom nábore (za 30 minút)
Zavolať učiteľke a opýtať sa na syna (do 30 minút)
Vytvoriť plán pre nadchádzajúcu výstavu (do 2 hodín)
Dôjsť do lekárne pre liek (do 30 minút)
Potom, čo si takto naplánujte čas, držte sa plánu a vždy sa zamerajte len na jednu úlohu.

Priznajme si, že život je plný bojov. Avšak, je potreba vytvoriť určitú harmóniu. Ak sa totiž príliš zameriate len na jeden problém, budete zabúdať na tie ostatné. Na druhej strane nie je ani dobré riešiť všetko naraz.

Následne je teda rozčlenenie skvelou technikou pre účinnejšie riešenie problémov, vďaka ktorej pre vás bude stres znesiteľnejšie.

Syndróm vyhorenia značí, že niečo dôležité vo vašom živote nefunguje

Stručne povedané, syndróm vyhorenia je varovným signálom, že niečo vo vašom živote nebeží podľa vašich predstáv. Nikdy nie je neskoro na to, aby ste venovali čas svojim nádejam, ambíciám a svojej budúcnosti. Sami seba sa vážne spýtajte: nezanedbávam niečo dôležité? Prečo to a to robím? Chcem to naozaj?

Z tohto hľadiska je syndróm vyhorenia dobrou príležitosťou,  premýšľať o svojom živote.

Potrebujete pomôcť prehodnotiť svoje priority? Riaďte sa nasledujúcim.

Hovorte NIE veciam, ktoré naozaj nechcete robiť
Rozvíjajte svoju kreativitu a učte sa zručnostiam, ktoré sa naučiť chcete
spite dostatočne veľa

You Might Also Like