Vtip dňa: Pán farár, zhrešil som…

Príde muž na spoveď a hovorí:
– Pán farár, zhrešil som. Viete, bol som na služobnej ceste. Boli sme ubytovaní v hoteli a kedže nebola voľná samostatná izba, dali ma do izby s nádhernou ženou. Krv a mlieko. Spali sme na manželských posteliach a …

– Tak sa to stalo, chlapče, bol si s inou ženou.
– Nie, otče, nič sa nestalo, ale myšlienkami som zhrešil.
– Dobre, tak za pokutu sa pomodli päť krát otčenáš a päť krát zdravas. A vypiješ vedro vody.

– Ale prečo mám vypiť vedro vody?
– Pretože taký vôl, ako ty, si nič iné nezaslúži.

You Might Also Like